Sitkowski, T. (1948). Dlaczego Kościół poświęcił Matce Boskiej dzień sobotni. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 1(5–6), 315–317. https://doi.org/10.21906/rbl.2340