Kamieński, Łukasz. (2016). Aktualizacja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele” jako nowy sposób odniesienia słowa Bożego do życia. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 69(3), 197–215. https://doi.org/10.21906/rbl.234