Gibek, A. (2016). Chrystologiczne τόποι (miejsca) w Ewangelii dzieciństwa według św. Mateusza. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 69(3), 217–236. https://doi.org/10.21906/rbl.233