Florkowski, E. (1948). Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny a sprawa dogmatu mariologicznego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 1(4), 229–235. https://doi.org/10.21906/rbl.2327