Csesznak, K. (1948). Liturgia a duszpasterstwo. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 1(4), 217–229. https://doi.org/10.21906/rbl.2326