Caban, P. (2016). Stan liturgii chrześcijańskiej pod koniec starożytności w Europie – aspekt historyczny i liturgiczny. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 69(3), 273–287. https://doi.org/10.21906/rbl.230