Wronka, S. (2015). Wychowanie w Biblii. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 68(4), 313–332. https://doi.org/10.21906/rbl.23