Mucha, P. M. (2009). Matka Pana i 153 wielkie ryby w J 21, 11. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 62(4), 297–302. https://doi.org/10.21906/rbl.222