Matras, T. (1990). XXVII obrady Sekcji Biblistów Polskich Lublin – 1989. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 43(3–6), 157–158. https://doi.org/10.21906/rbl.2218