Pindel, R. (2009). KS. ROMAN BOGACZ, Dzieło zbawienia w ludzkiej Krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007, 304 s. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 62(3), 229–231. https://doi.org/10.21906/rbl.211