Chmiel, J. (1987). Anonima Dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich, przetłumaczył, wstępem i objaśnieniami opatrzył Karol Estreicher, Warszawa–Kraków 1984. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 40(5), 461. https://doi.org/10.21906/rbl.2103