Chmiel, J. (1987). G. LANCZKOWSKI, Wprowadzenie do religioznawstwa, przeł. i posłowiem opatrzył A. Bronk SVD, Warszawa 1986. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 40(5), 457–458. https://doi.org/10.21906/rbl.2101