Chmiel, J. (1987). W kręgu Dobrej Nowiny, pod red. ks. J. Szlagi, Lublin 1984. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 40(5), 452–453. https://doi.org/10.21906/rbl.2097