Chmiel, J. (1989). KS. KAZIMIERZ GRELA, Konkordancja Nowego Testamentu, cz. I: A–Ó, cz. II: P–Ź, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1987. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 42(1), 80. https://doi.org/10.21906/rbl.2034