Bartnicki, R. (1989). Najnowsze rozwiązania problemu synoptycznego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 42(1), 28–41. https://doi.org/10.21906/rbl.2020