Płaczek, F. (1982). Ksiądz profesor dr Jerzy Langman (1903–1982). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 35(4), 293–296. https://doi.org/10.21906/rbl.1898