Rodziński, S. (1982). Tradycja i współczesność we wnętrzu świątyni. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 35(4), 264–269. https://doi.org/10.21906/rbl.1893