Cichy, S. (1978). Język łaciński w odnowionej liturgii. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 31(2), 83–88. https://doi.org/10.21906/rbl.1865