Sroka, J. (1978). Język polski ksiąg liturgicznych. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 31(2), 73–82. https://doi.org/10.21906/rbl.1863