Głowa, W. (1982). Ćwiczenia praktyczne z liturgii. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 35(2), 130–147. https://doi.org/10.21906/rbl.1847