Wronka, S. (2010). Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 63(4), 353–370. https://doi.org/10.21906/rbl.182