Chmiel, J. (1999). „Szukam, o Panie, Twojego oblicza” (Ps 27, 8). Refleksja syndonologiczna. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 52(1), 49–50. https://doi.org/10.21906/rbl.1781