Żychlińska, B. (1999). Ojcostwo Boga względem Jezusa Chrystusa i ludzi w listach św. Pawła. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 52(1), 33–44. https://doi.org/10.21906/rbl.1778