Tronina, A. (1977). HENRYK FROS SI, FRANCISZEK SOWA, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1976. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 30(5), 284–285. https://doi.org/10.21906/rbl.1705