Chmiel, J. (1977). Biblijne pojęcie agape jako model etyczny. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 30(4), 181–189. https://doi.org/10.21906/rbl.1682