Łach, S. (1977). Hymny i dziękczynienia w psałterzu. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 30(4), 163–172. https://doi.org/10.21906/rbl.1680