Blachnicki, F. (1977). Pastoralne założenia dyrektorium a nasze możliwości. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 30(2–3), 146–148. https://doi.org/10.21906/rbl.1675