Kudasiewicz, J. (1977). Adaptacja tekstów biblijnych we mszy św. z udziałem dzieci. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 30(2–3), 113–127. https://doi.org/10.21906/rbl.1672