Chmiel, J. (1986). Listy katolickie jako model przepowiadania dziś. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 39(6), 501–504. https://doi.org/10.21906/rbl.1655