Jabłońska-Deptuła, E. (1986). Ksiądz Wojtek. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 39(5), 463–465. https://doi.org/10.21906/rbl.1643