Kopeć, J. J. (1986). Homilia w archikatedrze warszawskiej podczas uroczystej Eucharystii pożegnania księdza dra Wojciecha Danielskiego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w dniu 30 XII 1985 r. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 39(5), 436–441. https://doi.org/10.21906/rbl.1631