Ziaja, K. (2010). Wybrane motywy biblijne z Ksiąg Jozuego i Sędziów w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 63(1), 79–92. https://doi.org/10.21906/rbl.163