Lempa, H. (1986). Badania nad Apokalipsą św. Jana we współczesnej biblistyce polskiej (1945–1985). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 39(3), 259–274. https://doi.org/10.21906/rbl.1606