Łach, J. (1986). Obowiązek pojednania i miłości (Mt 5, 43–48). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 39(3), 231–243. https://doi.org/10.21906/rbl.1603