Strus, A. (1986). Rozwój proroctwa o Emmanuelu jako przykład hermeneutyki w Starym Testamencie. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 39(3), 197–211. https://doi.org/10.21906/rbl.1601