Dąbek, T. M. (1986). „Dla mnie żyć – to Chrystus!” (Flp 1, 21) – Pawłowa odpowiedź na odwieczne pytanie o sens ludzkiego życia. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 39(2), 121–127. https://doi.org/10.21906/rbl.1591