Langkammer, H. (1987). Teologie Nowego Testamentu w języku polskim. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 40(2), 169–172. https://doi.org/10.21906/rbl.1574