Majewski, M. (2010). Troska Boga o słabych i uciśnionych w świetle Ez 34, 16. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 63(1), 5–12. https://doi.org/10.21906/rbl.157