Stefański, J. (1986). M. SQUARNEC, Vivere, credere, celebrare, Torino 1984. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 39(1), 81–82. https://doi.org/10.21906/rbl.1543