Łach, S. (1980). Yahweh mālak w psalmach o królowaniu Boga. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 33(5), 238–247. https://doi.org/10.21906/rbl.1514