Wronka, S. (2011). „Pismo Święte w życiu i misji Kościoła”. Międzynarodowy Kongres nt. adhortacji apostolskiej „Verbum Domini” (Rzym, 2–4 grudnia 2010). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 64(4), 371–373. https://doi.org/10.21906/rbl.150