Dąbek, T. M. (2011). MICHAŁ WOJCIECHOWSKI, Biblia o państwie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, 184 s. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 64(3), 285–286. https://doi.org/10.21906/rbl.143