Chmiel, J. (1985). Propozycje egzegetyczne René Girarda. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 38(2), 160–169. https://doi.org/10.21906/rbl.1427