Łabuda, P. (2011). Słuchanie słowa i łamanie chleba jako memoria resurrectionis (Łk 24, 13–35). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 64(3), 235–254. https://doi.org/10.21906/rbl.138