Chmiel, J. (1987). Z działalności Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w r. 1986. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 40(1), 79–83. https://doi.org/10.21906/rbl.1374