II, J. P. (1987). Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w kościele św. Anzelma w Rzymie w 25 rocznicę założenia Papieskiego Instytutu Liturgicznego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 40(1), 71–74. https://doi.org/10.21906/rbl.1372