Witczyk, H. (2015). Prawda Pisma Świętego jako owoc natchnienia. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 68(2), 101–124. https://doi.org/10.21906/rbl.13