Radej, M. (2011). Ulubione wyrażenia kaznodziejskie Karola Wojtyły. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 64(2), 101–108. https://doi.org/10.21906/rbl.129