Wronka, S. (2011). 7. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich (Tarnów, 7–9 września 2010). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 64(1), 86–88. https://doi.org/10.21906/rbl.123