Tronina, A. (1984). „Pierwszego dnia po szabacie”: Ps 23/24. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 37(1), 56–65. https://doi.org/10.21906/rbl.1220